Райбер с вирбел Fi 200 Fluted Reamer

нетна цена: 657 EUR

Райбер пълен Fluted Reamer с работен диаметър fi 200 и параметри, показани върху чертежа. Райберът се предлага с вирбел 10T
Има възможност за покупка без вирбел

технически чертеж

Технически спецификации

Технически спецификации

съвместимост с vermeerсъвместимост с ditch witchдиаметър [mm]обхват на наличните диаметри в дадения модел [mm]възможност за покупка без вирбел
дада200150-900да