Райбер с вирбел Fi 350 Fluted Reamer

нетна цена: 1228 EUR

Райбер пълен Fluted Reamer с работен диаметър fi 350 и параметри, показани върху чертежа. Райберът се предлага с вирбел 20T
Има възможност за покупка без вирбел

технически чертеж

Технически спецификации

Технически спецификации

съвместимост с vermeerсъвместимост с ditch witchдиаметър [mm]обхват на наличните диаметри в дадения модел [mm]възможност за покупка без вирбел
дада350150-900да