Райбер с вирбел Fi 350 Fly Cut Reamer

нетна цена: 1242 EUR

Райбер отворен Fly Cutter Reamer. с работен диаметър 350mm. и параметри, показани върху чертежа. Райберът се предлага с вирбел 20t.
Има възможност за покупка без вирбел

технически чертеж

Технически спецификации

Технически спецификации

съвместимост с vermeerсъвместимост с ditch witchдиаметър [mm]обхват на наличните диаметри в дадения модел [mm]възможност за покупка без вирбел
дада250200-1000да