Райбер с вирбел Fi 400 Fluted Reamer

нетна цена: 1459 EUR

Райбер пълен Fluted Reamer с работен диаметър fi 400 и параметри, показани върху чертежа. Райберът се предлага с вирбел 20T
Има възможност за покупка без вирбел

технически чертеж

Технически спецификации

Технически спецификации

съвместимост с vermeerсъвместимост с ditch witchдиаметър [mm]обхват на наличните диаметри в дадения модел [mm]възможност за покупка без вирбел
дада400150-900да