Райбер с вирбел Fi 400 Fly Cut Reamer

нетна цена: 1270 EUR

Райбер отворен Fly Cutter Reamer. с работен диаметър 400mm. и параметри, показани върху чертежа. Райберът се предлага с вирбел 20t.
Има възможност за покупка без вирбел

технически чертеж

Технически спецификации

Технически спецификации

съвместимост с vermeerсъвместимост с ditch witchдиаметър [mm]обхват на наличните диаметри в дадения модел [mm]възможност за покупка без вирбелрезба
TakTak400150-1000Tak2 3/8