Райбер с вирбел Fi450 Fluted Reamer

нетна цена: 1570 EUR

Райбер пълен Fluted Reamer с работен диаметър fi 450 и параметри, показани върху чертежа. Райберът се предлага с вирбел 20T
Има възможност за покупка без вирбел

технически чертеж

Технически спецификации

Технически спецификации

съвместимост с vermeerсъвместимост с ditch witchдиаметър [mm]обхват на наличните диаметри в дадения модел [mm]възможност за покупка без вирбел
дада450150-900да